• ЕИК/ПИК:200672929
  • Дейност: Търговец
  • Местоположение:София
  • Име на фирмата на латиница:ROPLAN
  • Адрес в Sellers.bg:roplan.sellers.bg
  • Категория:Недвижими имоти
  • Телефон:0899895316
  • E-mail:roplanproperties@gmail.com

РОПЛАН ЕООД
  • Град: София
  • Телефон/и: 0899895316,
  • E-mail: roplanproperties@gmail.com
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: roplanproperties@gmail.com

Kauzi.bg logo